+48 735 852 457

Regulamin

 • Rozpoczęcie pobytu w ” Apartamentach i domkach u Basi” jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 • Apartamenty i domki wynajmowane są na minimum dwie doby.
 • W ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji Rezerwujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji
 • Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.
 • Rezerwacja może być anulowana bezpłatnie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym czasie wymagana jest opłata całego pobytu.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Najmujący Gość, nie może przekazywać obiektu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę. Skrócony pobyt gościa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 16.00 do 21.00
  Korzystanie odwiedzających z atrakcji znajdujących się na terenie ośrodka jest odpłatne
 • Przebywanie osób niezameldowanych na terenie ośrodka po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do wynajętych przez niego pomieszczeń. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej.
 • W pomieszczeniach wynajmowanych obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
  Palenie na zewnątrz pomieszczeń jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach.
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach wynajmowanych jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczeń w wysokości 300 złotych.
 • W Na terenie obiektu oraz w wynajmowanych pomieszczeniach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach wynajmowanych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Każdorazowo opuszczając obiekt , domek czy pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są dobrze domknięte.
 • „Apartamenty i domki u Basi ” świadczą usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie ich obsłudze.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji apartament przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, firma „Apartamenty i domki u Basi „w Zatorze może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu , uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 • Firma ” Apartamenty i domki u Basi ” Zator może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu firmy lub sąsiadów zamieszkujących inne budynki albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój .
 • Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
  Wynajmujący rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym poinformuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 • Reklamacja powinna:
  a. zostać złożona na adres Grodzisko, ul. Działkowa 6, 32-640 Zator lub mailowo na adres: barbarakontny0112@gmail.com
  b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania osoby korzystającej z usług,
  c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane osoby korzystającej z usług.
 • Strona https://apartamenty-zator.com.pl jest zarządzana przez firmę;
  Barbara Kontny Grodzisko ul. Działkowa 6, 32-640 Zator. NIP ; 628 124 48 36 REGON 364 827 559