+48 608 852 457

Regulations

Regulamin apartamentów Zator:

 • Rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 • Apartament wynajmowany jest na minimum dwie doby.
 • W ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji Rezerwujący jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji
 • Płatność za pobyt przyjmowana jest online lub poprzez tradycyjny przelew bankowy.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl Wielicka 28b, 30-552 Kraków
 • Rezerwacja może być anulowana bezpłatnie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po tym czasie wymagana jest opłata całego pobytu.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 • Najmujący apartament Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 8.00 do 22.00
 • Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie po godzinie 22 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.
 • Na terenie apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 150 złotych.
 • W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach apartamentowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są dobrze domknięte.
 • Apartament świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich obsłudze.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji apartament przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, firma Apartamenty Zator Barbara Kontny dysponująca apartamentem może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu apartamentu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 • Firma Apartamenty Zator Barbara Kontny może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu firmy lub sąsiadów zamieszkujących budynek albo szkodę na osobie Gości, pracowników apartamentu lub innych osób przebywających w budynku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w budynku.
 • Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 • Reklamacja powinna:
  a. zostać złożona na adres Grodzisko 16, 32-640 Zator lub mailowo na adres: barbarakontny0112@gmail.com
  b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania osoby korzystającej z usług,
  c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane osoby korzystającej z usług.
 • Strona https://apartamenty-zator.com.pl jest zarządzana przez firmę Apartamenty Zator Barbara Kontny Grodzisko 16, 32-640 Zator.